Arbetsplatsbibliotek

Svårt att hinna till biblioteket efter arbetstid? Du kan få tillgång till böcker och läsupplevelser på din arbetsplats genom ett avtal mellan biblioteket och din arbetsgivare.
Böcker, ljudböcker och tidskrifter placeras på arbetsplatsen och byts ut regelbundet.

Arbetsplatsbibliotek finns på Komhall, Seab och Ovako. Det finns ett ansvarigt bokombud på varje arbetsplats.

David Lundgren
Social- och arbetsplatsbibliotekarie
Ansvarig för arbetsplatsbibliotek