Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själv kan ta dig till biblioteket. Personalen på biblioteket plockar ihop böcker efter dina önskemål och kör hem dem till dig en gång i månaden.

Förutom vanliga böcker finns böcker med extra stor stil och olika slags inlästa böcker, så kallade talböcker och ljudböcker.

Om du är intresserad eller vill veta mer, kontakta oss på biblioteken.

David Lundgren
Social- och arbetsplatsbibliotekarie
Ansvarig för Boken kommer, talböcker och egen nedladdning i Legimus