Fröbiblioteket

På Söderbärke bibliotek finns ett fröbibliotek där du kan låna, lämna och byta frön med andra.

På Söderbärke bibliotek finns Fröbiblioteket.
Biblioteket är tänkt att fungera som en fröbank till kommunens kulturarvsmiljöer, men är även till för allmänheten. 
Har du fröer hemma som du gärna delar med dig av? Lämna då in dem till oss på biblioteket!
På så sätt kan fler ta del av fröerna.
Vi tar emot frön av kulturarvsväxter, blomfrön, frön av köks- och kryddväxter m.m.
Du är också välkommen att byta och låna frön.

Målgrupp:

Taggar:

den 17 maj 2022