Har du frågor om e-böcker eller e-ljudböcker?

Kom gärna till Smedjebackens bibliotek under vecka 13, ALL DIGITAL Week. Denna vecka är en europeisk kampanjvecka för att öka digital delaktighet. Smedjebackens bibliotek har under denna vecka våra e-medier i fokus. Vi har några särskilda drop-in tider enligt nedan. Om du inte har möjlighet att besöka oss under dessa tider, är du välkommen att när helst du besöker biblioteket fråga vår personal i informationsdisken om hjälp med e-medier.