Info om programverksamhet

Info angående våra program som skulle hållits under mars och april.