Samordnande skolbibliotekarie.

Ansvarar för Skolbibliotekscentralen. Bemannar Vinsbo skolbibliotek varje torsdag och Hagge skolbibliotek varje fredag.