Läsgruppsböcker

Läsgruppsböcker om 5 ex och 10 ex finns på Skolbibliotekscentralen. Reservera gärna direkt i katalogen men ni kan även maila direkt till Johanna på SBC.

Lättläst för lågstadiet

Visa fler titlar...

5 ex läsgruppersböcker för lågstadiet

Visa fler titlar...

10 ex läsgruppsböcker för lågstadiet

Visa fler titlar...

Lättläst för mellanstadiet

Visa fler titlar...

5 ex läsgruppsböcker för mellanstadiet

Visa fler titlar...

10 ex läsgruppsböcker för mellanstadiet

Visa fler titlar...

Böcker som även finns som film (mellanstadiet)

Visa fler titlar...

Lättläst för högstadiet

Visa fler titlar...

5 ex läsgruppsböcker för högstadiet

Visa fler titlar...

10 ex läsgruppsböcker för högstadiet

Visa fler titlar...

Böcker som också finns som film (högstadiet)

Visa fler titlar...

Skolbiofilm, enbart för skolbio

Visa fler titlar...