Arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på Werner Aspenströmbiblioteket.