Nationella Minoriteter - Romer

Jon Pettersson från Franzwagner sällskapet kommer till Werner Aspenströmbiblioteket 20 januari klockan 18-20, för att föreläsa om romer.

Målgrupp:

Taggar:

den 8 januari 2020