Skapande skola

För att öka möjligheterna att ta del av olika former av kultur i undervisningen och stärka kontakten mellan det professionella kulturlivet och skolan har Kulturrådet instiftat Skapande skola-bidraget.

Målet är att stimulera elevernas kreativitet och skapande och att ge lärarna tillgång till pedagogiska verktyg och sätt att visualisera delar av läroplanens innehåll som annars inte skulle vara möjlighet i den ordinarie undervisningen.

Inom ramen för Skapande skola kan en elevgrupp, klass eller skola ta del av
upplevelser och föreställningar, göra besök eller genomföra projekt och
samarbeten med kulturaktörer under skoltid både i och utanför skolans lokaler.
Elevinflytande är en grundläggande förutsättning i alla delar från planering
till genomförande.

Ansökan sammanställs centralt av kommunens Skapande skola-samordnare och baseras på elevernas egna önskemål med skolans personal som kontaktpersoner. Alla skolor kan vara delaktiga i kommuns gemensamma ansökan för elevgrupper från 6 år och uppåt.

Läsåret 2017-2018

Följande projekt pågår:

Dramatiserat processarbete
Järnframställning och regional historia
Föreställning på Dalateatern
Muntligt berättande
Kretsloppskonst
Konstverkstad på MEKEN

Läsåret 2018-2019

Arbetet med nästa års ansökan pågår.