Skrivinspiration!

Kom och inspireras till skrivande! Gäller dig som är mellan 16 - 20 år. Du som har annat modersmål än svenska men även du som har svenska som modersmål är välkommen! Ingen föranmälan!

Målgrupp:

Taggar:

den 1 oktober 2018