Personal

Marie Larsdotter 
Bibliotekschef
Ansvarar för verksamheten på folk- och skolbiblioteken
0240-66 02 00
marie.larsdotter@smedjebacken.se

Maria Höglund Boberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Är registrerare för Legimus
0240-66 03 78
maria.hoglundboberg@smedjebacken.se

David Lundgren
Social- och arbetsplatsbibliotekarie, 
Boken kommer, Fjärrlån
Är registrerare för Legimus
0240-66 02 82
david.lundgren@smedjebacken.se

Cristian Hörnicke
Vuxenbibliotekarie
0240-66 02 84
cristian.hornicke@smedjebacken.se

Mimmi Svedman
Biblioteksassistent
Ansvar för iordningställande av media,kravhantering och tidskrifter
0240-66 01 68
mimmi.svedman@smedjebacken.se

Söderbärke folk- och skolbibliotek

Roger Skoglöf
Bibliotekarie, filialföreståndare
Är registrerare för Legimus
0240-66 88 80, 0240-66 02 24
roger.skoglof@smedjebacken.se

Skolbibliotekscentralen

Johanna Tallroth

Samordnande skolbibliotekarie
Är registrerare för Legimus
0240-66 02 81
johanna.tallroth@smedjebacken.se

Bergaskolans bibliotek

Anna-Karin Lundin Brandt
Skolbiblioteksassistent
Är registrerare för Legimus
0240-66 02 73
annakarin.lundin.brandt@smedjebacken.se