Skolbiblioteket Vinsbo skola

Skolbiblioteket är för Vinsbo skolans lärare och elever. Bemannas av skolbibliotekscentralen.

Kontakta Vinsbo skolbibliotek

Kartbild som visar vart Vinsbo skolbibliotek ligger.
Adress: Högstensgatan 17 777 50 Smedjebacken
Telefon: 0240-660 281