Utlysning av vistelsestipedium

Johan Ahlbäcksstiftelsen i Smedjebacken utlyser ett stipendium på 7 500kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden v.28 - v.33 sommaren 2021.

Målgrupp

Konstuderande eller yngre konstnärer födda 1986 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte

Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll

Du erbjuds göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konstahallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckpristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på OVAKO:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning

Presentation av ditt konstnärskap och redovisning av intryck, gärna genom bilder, från vistelsen förväntas ske i samband med Ahlbäckdagarna 1-2 oktober 2021 i Smedjebacken. För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan

Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs, men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument "Vistelseansökan - ditt namn" och "Portfolio - ditt namn". Skicka ansökan senast 9 maj 2021 till: johan.ahlback@smedjebacken.se. Besked om tilldelning av stipendiet sker i början av juni 2021.

Upplysningar

Anne Seppänen, kulturchef, 0240-660 283

Aleksandra Jarosz Lazlo, intendent/verksamhetsledare på Konsthallen MEKEN, 0240-668 885

Ytterligare information om Johan Ahlbäck och Ahlbäckstiftelsen hittar du på Smedjebackens kommuns hemsida.

Målgrupp:

Taggar:

den 30 mars 2021