Tillgänglighet på webben

Här följer en redogörelse för hur tillgängligheten ser ut på den här webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse för Smedjebackens bibliotek

Smedjebackens bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Smedjebackens bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltningoch påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Den här webbplatsen överensstämmer i de flesta avseenden med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (på svenska Webbdirektivet).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Tillgänglighetsredogörelse för Smedjebackens bibliotek.

Vår leverantör försäkrar att man har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Från webbredaktionen sida gör vi vårt bästa för att uppfylla Webbdirektivets krav och intentioner

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Bibliotekschef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.